Dotacje

Firma prowadzi projekt wpółfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014 -2020" o wartości projektu 81597,82 zł , w tym kwota dofinansowania z funduszy europejskich EFFT to 39982.93 zł.

Zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym dotyczącym wyboru wykonawcy prac badawczych polegających na opracowaniu prototypów produktów żywieniowych w postaci bezglutenowych prozdrowotnych przekąsek spełniających wymogi z pkt.2 przedmiotowego zapytania ofertowego dla dedykowanego projektu pn. „Innowacyjne przekąski prozdrowotne wspierające działanie układu nerwowego, odpornościowego i pokarmowego” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Promocyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje MŚP W przypadku zainteresowania zapytaniem ofertowym proszę o przesłanie/przekazanie dokumentów zamieszczonych w załącznikach zgodnie z wymogami zamieszczonymi w niniejszym zapytaniu.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Promocyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje MŚP